Basketball Schedule

2023-2024 Redemption Christian Academy Basketball All Teams Schedule
Start DateEnd DateEvent NameCategoryStart TimeAdvantageVenueAddress
11/7/2023Broome St AcademyAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
11/7/2023Broome St AcademyClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
11/8/2023Brewster AcademyAAA6:30: PMAway
11/9/2023South Kent SchoolAAAAway
11/11/2023Vermont AcademyAAAAway
11/13/2023Rock Top AcademyAA12:00: PMAwayPA
11/15/2023Darrow SchoolAAAway
11/15/2023St. Thomas MooreAAAAway
11/18/202311/20/2023TSF Tournament Atlanta GAAAAAwayAtlanta GA
11/30/2023Emmanuel Christian AcademyC4:30 PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
11/30/2023Emmanuel Christian AcademyJV3pmHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/1/2023Winchendon School (NY)AA5:00: PMAway
12/1/2023Storm King TournamentClass C5:30 PM Away
12/2/2023Storm King TournamentClass C4:00 PM Away
12/3/2023Storm King TournamentClass C12:30 PM Away
12/5/2023Masters SchoolAA5:00: PMAway
12/5/2023Putnam Science AcademyAAA6:00: PMAway
12/7/2023Springfield Commonwealth AcademyAA5:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/7/2023Springfield Commonwealth AcademyAAA7:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/7/2023Springfield Commonwealth AcademyClass C3:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/9/2023Winchendon School (NY)AA2:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/9/2023Bushce AcademyAAA3:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/9/2023Grace Christian AcademyClass C12:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/10/2023Zero Gravity ShowcaseAAAAway(Albany NY)
12/11/2023Mcduffie SchoolClass C6:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/12/2023ST Thomas Moore SchoolAA4:00: PMAway
12/12/2023St Thomas Moore SchoolClass CAwaySt Thomas Moore School
12/16/202312/18/2023Tarkanian Classic (Las Vegas)AAAAwayLas Vegas
12/18/202312/21/2023Tarkanian Classic (Las Vegas)Class CAway
1/5/2024Newman School PrepAA5:00: PMAway
1/5/2024Newman School NationalAAA5:00: PMAway
1/8/2024Hoosac SchoolAAHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/8/2024Hoosac SchoolAAA7:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/8/2024Hoosac SchoolClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/9/2024Grace Christian AcademyJV5:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/11/2024Bridgeport AcademyAAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/13/2024Bushce AcademyAA3:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/13/2024Brewster AcademyClass C1:30: PMAwayBrewster Academy
1/13/2024Brewster AcademyJVTBDAway
1/15/2024Putnam Science AcademyAA5:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/15/2024Putnam Science AcademyClass C3:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/17/2024Winchendon School (MA)AA4:00: PMAway
1/18/2024Hoosac SchoolJV4:00 PMAway
1/19/20241/21/2024Power 5 Tip Off ShowcaseAAATBA
1/20/2024South Kent SchoolAA1:30: PMAway
1/20/2024Green Farms AcademyClass CGreen Farms Academy
1/22/2024Darrow SchoolClass C6:30PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/23/2024We Believe AcademyAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/25/2024Newman School PrepAAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/25/2024St Thomas Moore SchoolClass C4:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/25/2024Hoosac SchoolJV2:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/27/2024We Believe AcademyAA11:00: AMAway
1/27/2024Eaglebrook SchoolClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/27/2024Eaglebrook SchoolJV2:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
TBDGrace Christian AcademyJVTBD
1/30/2024NYMAAAA5:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/31/2024Winchendon SchoolAA3:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/1/2024Putnam Science AcademyClass C4:00: PMAway
2/2/2024OSL Post GradAAA5:00: PMAway
2/3/20242/4/2024Gotham City Hoops Showcase NYCAAAwayNYC
2/3/2024Eaglebrook SchoolClass C2:30: PMAway
2/3/2024Eaglebrook SchoolJVAway
2/5/2024Hoosac SchoolJV4:00: PMAway
2/6/2024Springfield Commonwealth AcademyClass C3:30: PMAway
2/8/2024Macduffie SchoolAAA6:30: PMAway
2/9/2024OSLAAHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/9/2024OSL Post GradAAA6:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/10/2024Bushce Academy (1:00)AA1:00: PMAway
2/10/2024Mcduffie SchoolClass C2:00: PMAway
2/11/2024Bridgeport PrepAAA3:00: PMAway
2/13/2024Hoosac School (5:00)AA5:00: PMAway
2/13/2024Hoosac SchoolAAA7:00: PMAway
2/13/2024Hoosac SchoolClass CAway
2/15/2024Putnam Science AcademyAA5:30: PMAway
2/16/20242/18/2024IMG Basketball Tournament FloridaAAAAwayBradenton Florida
2/16/20242/22/2024IMG Basketball Tournament FloridaClass CTBDFlorida
2/20/2024ST Thomas Moore SchoolAA4:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/21/2024Brimmer and May SchoolAAAAway
2/23/2024OSLAA4:00: PMAway
2/24/2024Cats AcademyAAA1:00: PMAway
2/24/2024Eaglebrook SchoolJV2:00: PMAway
2/26/2024Darrow SchoolAAHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/26/2024Darrow SchoolClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
3/1/20243/3/2024(Power 5 Playoffs)AAAway
3/1/20243/3/2024Power 5 PlayoffsAAAAway
3/1/20243/3/2024(Power 5 Playoffs)Class CAway

2023-2024 AA Basketball Schedule

Start DateEnd DateEvent NameCategoryStart TimeAdvantageVenueAddress
11/7/2023Broome St AcademyAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
11/13/2023Rock Top AcademyAA12:00: PMAwayPA
11/15/2023Darrow SchoolAAAway
12/1/2023Winchendon School (NY)AA5:00: PMAway
12/5/2023Masters SchoolAA5:00: PMAway
12/7/2023Springfield Commonwealth AcademyAA5:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/9/2023Winchendon School (NY)AA2:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/12/2023ST Thomas Moore SchoolAA4:00: PMAway
1/5/2024Newman School PrepAA5:00: PMAway
1/8/2024Hoosac SchoolAAHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/13/2024Bushce AcademyAA3:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/15/2024Putnam Science AcademyAA5:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/17/2024Winchendon School (MA)AA4:00: PMAway
1/20/2024South Kent SchoolAA1:30: PMAway
1/23/2024We Believe AcademyAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/27/2024We Believe AcademyAA11:00: AMAway
1/31/2024Winchendon SchoolAA3:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/3/20242/4/2024Gotham City Hoops Showcase NYCAAAwayNYC
2/9/2024OSLAAHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/10/2024Bushce Academy (1:00)AA1:00: PMAway
2/13/2024Hoosac School (5:00)AA5:00: PMAway
2/15/2024Putnam Science AcademyAA5:30: PMAway
2/20/2024ST Thomas Moore SchoolAA4:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/23/2024OSLAA4:00: PMAway
2/26/2024Darrow SchoolAAHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
3/1/20243/3/2024(Power 5 Playoffs)AAAway

2023-2024 AAA Schedule

Start DateEnd DateNameCategoryTimeAdvantageVenueAddress
11/8/2023Brewster AcademyAAA6:30: PMAway
11/9/2023South Kent SchoolAAAAway
11/11/2023Vermont AcademyAAAAway
11/15/2023St. Thomas MooreAAAAway
11/18/202311/20/2023TSF Tournament Atlanta GAAAAAwayAtlanta GA
12/5/2023Putnam Science AcademyAAA6:00: PMAway
12/7/2023Springfield Commonwealth AcademyAAA7:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/9/2023Bushce AcademyAAA3:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/10/2023Zero Gravity ShowcaseAAAAwayAlbany NY
12/16/202312/18/2023Tarkanian Classic (Las Vegas)AAAAwayLas Vegas
1/5/2024Newman School NationalAAA5:00: PMAway
1/8/2024Hoosac SchoolAAA7:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/11/2024Bridgeport AcademyAAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/19/20241/21/2024Power 5 Tip Off ShowcaseAAATBA
1/25/2024Newman School PrepAAA6:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/30/2024NYMAAAA5:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/2/2024OSL Post GradAAA5:00: PMAway
2/8/2024Macduffie SchoolAAA6:30: PMAway
2/9/2024OSL Post GradAAA6:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/11/2024Bridgeport PrepAAA3:00: PMAway
2/13/2024Hoosac SchoolAAA7:00: PMAway
2/16/20242/18/2024IMG Basketball Tournament FloridaAAAAwayBradenton Florida
2/21/2024Brimmer and May SchoolAAAAway
2/24/2024Cats AcademyAAA1:00: PMAway
3/1/20243/3/2024Power 5 PlayoffsAAAAway

2023-2024 Class C Schedule

Start DateEnd DateEvent NameCategoryTimeAdvantageVenueAddress
11/7/2023Broome St AcademyClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/1/2023Storm King TournamentClass C5:30 PM Away
12/2/2023Storm King TournamentClass C4:00 PMAway
12/3/2023Storm King TournamentClass C12:30 PM Away
12/7/2023Springfield Commonwealth AcademyClass C3:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/9/2023Grace Christian AcademyClass C12:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/11/2023Mcduffie SchoolClass C6:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
12/12/2023St Thomas Moore SchoolClass CAwaySt Thomas Moore School
12/18/202312/21/2023Tarkanian Classic (Las Vegas)Class CAway
1/8/2024Hoosac SchoolClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/13/2024Brewster AcademyClass C1:30: PMAwayBrewster Academy
1/15/2024Putnam Science AcademyClass C3:30: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/20/2024Green Farms AcademyClass CGreen Farms Academy
1/22/2024Darrow SchoolClass C6:30PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/25/2024St Thomas Moore SchoolClass C4:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/27/2024Eaglebrook SchoolClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
2/1/2024Putnam Science AcademyClass C4:00: PMAway
2/3/2024Eaglebrook SchoolClass C2:30: PMAway
2/6/2024Springfield Commonwealth AcademyClass C3:30: PMAway
2/10/2024Mcduffie SchoolClass C2:00: PMAway
2/13/2024Hoosac SchoolClass CAway
2/26/2024Darrow SchoolClass CHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
3/1/20243/3/2024(Power 5 Playoffs)Class CAway
2/16/20242/22/2024IMG Basketball Tournament FloridaClass CTBDFlorida

2023-2024 JV Schedule

Start DateEndEvent NameCategoryTimeAdvantageVenue Address
11/30/2023Emmanuel Christian AcademyJV3:00 PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/9/2024Grace Christian AcademyJV5:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/13/2024Brewster AcademyJVTBDAway
1/18/2024Hoosac SchoolJV4:00 PMAway
1/25/2024Hoosac SchoolJV2:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
1/27/2024Eaglebrook SchoolJV2:00: PMHomeRussell Sage Robison Gym97 1st St. Troy NY 12180
TBDGrace Christian AcademyJVTBD
2/3/2024Eaglebrook SchoolJVAway
2/5/2024Hoosac SchoolJV4:00: PMAway
2/24/2024Eaglebrook SchoolJV2:00: PMAway